Vaihtoehdoista nainen, mies, androgyyni ja sukupuolineutraali,
SINÄ OLET MIES
Kuvauksesi
Olet mies. Sinulla on miehekkäitä persoonallisuuden piirteitä ja toiminnan tyylejä. Persoonassasi on huomattavasti enemmän miehekkyyttä kuin naisellisuutta. Sinussa ei ole juurikaan naisellisia ominaisuuksia. Olet luonteva mies, joka ei pidä meteliä sukupuolestaan.

Haluat jossain määrin liittyä miesten ryhmään sekä erottautua naisten ryhmästä. Olet valinnut maskuliinisen ja epäfeminiinisen kohdan. Mieheytesi ja naiseutesi eivät siis ole tasapainossa, vaan maskuliinisuus hallitsee persoonaasi. Sinulla saattaa olla femiinisyyteen liittyviä pelkoja ja huolia. Jos haluat olla sukupuolisesti harmonisempi ja tasapainoisempi, sinun on syytä kehittää maskuliinisia puoliasi

Tulet hyvin toimeen naiseutta ja mieheyttä itsessään yhdistävien androgyynien sekä sukupuolineutraalien ja naisten kanssa, koska sukupuolinen profiilisi ei ole niin kovin kaukana muista ryhmistä.


Tuloksesi on merkitty ruudukossa tällä värillä.
Naisellisuuspisteesi: -2
Miehekkyyspisteesi: 12
MiesAndrogyyni
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                         
                                        
                                        
                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Sukupuolineutraali Nainen


________________________________________________________
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/mervi/Eigene%20Dateien/Diplomarbeit/DA%20k1/6%20EH%20bis%20zum%20Gegenwart_0.odt